Share

Articole

Articole

Urbanism
PUZ
Ce este un PUZ? Planul urbanistic zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General si cu documentatiile aflate in vigoare a unei zone delimitate din teritoriul localitatii. Cand este necesar un PUZ? Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul: a) zonelor centrale ale
Read more.
Urbanism
Legislatie urbanism
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul– actualizata decembrie 2015 Legea de amenajare a teritoriului national Legea 363/ 2006 – sectiunea 1 Legea 171/ 1997 – sectiunea 2 Legea 5/ 2000 – sectiunea 3 Legea 351/ 2001 – sectiunea 4 Legea 575/ 2001 – sectiunea 5 Legea 190/ 2009 – sectiunea 7 HG 525/ 1996
Read more.
PUZ
Plan urbanistic de detaliu
Documentatia Planului Urbanistic de Detaliu are doua parti, cea scrisa si cea desenata. PIESE SCRISE Foaie de capat; Lista de semnaturi; Borderou; Memoriu de urbanism; Introducere Date de recunoastere a documentatiei Obiectivul lucrarii Incadrarea in zona Concluzii din documentatii deja elaborate Situatia existenta Reglementari Concluzii Anexe   PIESE DESENATE Nota: Plansele trebuie realizate pe suport
Read more.
Urbanism
Aviz Alimentare cu energie electrica
Dosarul pentru avizul Alimentare cu energie electrica contine urmatoarele documente: cerere solicitare aviz; aviz de amplasament; copie certificat urbanism – 1 exemplar; act de proprietate; CI/CUI memoriu tehnic de arhitectura; plan de incadrare in zona – 2 exemplare; plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 2 exemplare; copie taxa aviz. Enel Bucuresti Str. Grigore Alexandrescu, nr.
Read more.
Urbanism
Aviz Alimentare cu energie termica
Dosarul pentru avizul Alimentare cu energie termica contine urmatoarele documente: cerere solicitare aviz; copie certificat urbanism – 1 exemplar; act de proprietate; CI/CUI plan de incadrare in zona 1:2000 anexa la certificatul de urbanism – 2 exemplare; plan de situatie sc.1:500 anexa la certificatul de urbanism – 2 exemplare; memoriu tehnic arhitectura; copie taxa aviz.
Read more.
Urbanism
Aviz Comisia Tehnica de Circulatii
Dosarul pentru avizul Comisiei Tehnice de Circulatii contine urmatoarele documente: cerere solicitare aviz; fisa tehnica; copie certificat urbanism – 1 exemplar; act de proprietate; memoriu tehnic de arhitectura; plan de incadrare in zona 1:2000– 2 exemplare; plan de situatie sc.1:500 – 2 exemplare; copie taxa aviz. Primaria Municipiului Bucuresti B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector
Read more.
Urbanism
Aviz Protectia Mediului
Dosarul pentru avizul Agentiei pentru Protectia Mediului contine urmatoarele documente: cerere solicitare aviz; fisa tehnica (daca este cazul); copie certificat urbanism – 1 exemplar; act de proprietate; notificare mediu; anunt in presa; plan de incadrare in zona – 2 exemplare; plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 2 exemplare; numar SIM (SISTEM INTEGRAT DE MEDIU) ;
Read more.
Urbanism
Aviz telefonie
Dosarul pentru avizul de telefonie contine urmatoarele documente: cerere solicitare aviz; copie certificat urbanism – 1 exemplar; act de proprietate; CI/CUI plan de incadrare in zona 1:2000 anexa la certificatul de urbanism – 2 exemplar; plan de situatie sc.1:500 anexa la certificatul de urbanism – 2 exemplar; copie taxa aviz.
Read more.
Urbanism
Dosar documente necesare PUD
Dosarul pentru avizarea documentatie PUD cuprinde urmatoarele documente: cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului; certificatul de Urbanism însoţit de planurile anexa(copie); actele de proprietate; intabularea actului de proprietate (copie) cadastru imobil (copie) ; extras de carte funciară la zi (copie); copie C.I./C.U.I.;
Read more.