Share

Aviz Alimentare cu energie electrica

Aviz Alimentare cu energie electrica

Dosarul pentru avizul Alimentare cu energie electrica contine urmatoarele documente:

  • cerere solicitare aviz;
  • aviz de amplasament;
  • copie certificat urbanism – 1 exemplar;
  • act de proprietate;
  • CI/CUI
  • memoriu tehnic de arhitectura;
  • plan de incadrare in zona – 2 exemplare;
  • plan de situatie sc.1:500 (1:1000) – 2 exemplare;
  • copie taxa aviz.

Enel Bucuresti
Str. Grigore Alexandrescu, nr. 9, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021.208.59.99

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Prahova
Str Marasesti nr. 44, mun.PLOIESTI, judet PRAHOVA
Telefon: 0244.405.701

Sucursala de Distributie a Energiei Electrice DAMBOVITA
Str. Domneasca nr. 236,TARGOVISTE, judet DAMBOVITA
Telefon: 0245.205999

Share post: