Share

Ce este un PUZ

Ce este un PUZ

PUZConform legislației în vigoare, autorizarea executării construcțiilor se face pe baza unei documentații de urbanism aprobată.

În categoria documentațiilor de urbanism se înscrie și Planul Urbanistic Zonal (denumit prescurtat PUZ), alături de Planul Urbanistic General (PUG – ghid aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/1999) și de Planul Urbanistic de Detaliu (PUD – ghid aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 N/2000).

Principala normă care fundamentează elaborarea Planului Urbanistic Zonal este Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea Reglementarii tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al planului urbanistic zonal”, indicativ GM-010-2000

Alte reglementări de bază pentru Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Urbanistic Zonal sunt Ordinul ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “ Ghid privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism”, indicativ G.M.- 007-2000, Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările ulterioare.

Planul urbanistic zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General si cu documentatiile aflate in vigoare a unei zone delimitate din teritoriul localitatii. PUZ-ul stabilește reglementări specifice pentru o zonă dintr-o localitate compusă din mai multe parcele, acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.

Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism – permisiuni și restricții – necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată.

Share post: