Share

Diferenta PUD-PUZ

Diferenta PUD-PUZ

Atat documentatia PUD cat si cea PUZ pot fi solicitate de catre beneficiari, persoane fizice/juridice sau institutii ale statului. Acestea sunt considerate detalieri ale PUG (Plan Urbanistic General)

Aceste documentatii de urbanism sunt obligatorii atunci cand sunt solicitate prin Certificatul de Urbanism sau se doresc modificari ale indicatorilor urbanistici reglementati in zona de interes.

 

Modificari cerute printr-un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

 

– Este subordonat si ca urmare nu poate modifica PUZ sau PUD

– Retrageri minime admise

– Destinatia constructiei

– Aliniamentul cladirii fata de constructiile vecine

– Inaltimea maxima admisa

– Accese auto si pietonale in cadrul parcelei

– Parcari

– Racordarea la utilitati

– Spatii recreative si spatii de joaca

– Corelarea noii constructii cu cele invecinate

– Masurile permise si restrictiile din Regulamentul local de Urbanism (RLU) aferent.

 

Are un termen de valabilitate de 2 ani.

 

Modificari cerute printr-un Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

 

– Toti parametrii specificati in PUD

– POT – procent de ocupare a terenului

– CUT – coeficient de utilizare a terenului

– Racordurile cu drumurile de acces (nationale, judetene, europene sau autostrazi), organizarea retelei de strazi si dezvoltarea infrastructurii orasului

– Schimbarea regimului de folosire a terenului din teren agricol in teren construibil

– Reincadrarea terenului din extravilan in intravilan

– Delimitarea si ocrotirea fondului arhitectural-urbanistic (in cazul in care exista in zona vizata)

– Micsorarea sau chiar eliminarea unor posibile riscuri naturale sau provocate de om

– Obiectivele destinate utilitatii public

– Protectia mediului

– Masurile permise si restrictiile din Regulamentul local de Urbanism (RLU) aferent

 

Are un termen de valabilitate de 5 ani pentru obtinerea autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor si timp de 1 an de la aprobare nu poate fi modificat.

Share post: