Share

Dosar documente necesare PUD

Dosar documente necesare PUD

Dosarul pentru avizarea documentatie PUD cuprinde urmatoarele documente:

 • cerere de mână completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului;
 • certificatul de Urbanism însoţit de planurile anexa(copie);
 • actele de proprietate;
 • intabularea actului de proprietate (copie)
 • cadastru imobil (copie) ;
 • extras de carte funciară la zi (copie);
 • copie C.I./C.U.I.;
 • declaraţia notariala a proprietarului cu identificarea numelui şi adresei proprietarilor învecinaţi cu terenul care a generat P.U.D;
 • foto existent;
 • foto cu panoul privind intenţia de elaborare a P.U.D.;
 • anunt de intentie datat si insusit, conform Anexei 1;
 • CD cu partile scrise si desenate scanate în format jpg sau pdf si format editabil;
 • copii ale avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism;
 • copii ale studiilor solicitate certificatul de urbanism;
 • documentaţia de urbanism întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism cu completările şi modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism şi ale Ghidului privind Metodologia de Elaborare şi Conţinutul Cadru al Planului Urbanistic de detaliu aprobat prin Ordin nr. 37/N/08.06.2000 va conţine: PARTI SCRISE SI PARTI DESENATE
 • dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnatură, aplicat pe categorii de documentaţii, în contul Registrului Urbaniştilor din România, potrivit Hotărârii nr.6/03.03.2005 a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România;
 • Dovada achitării taxei de avizare în Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.

Nota:

 • Se pot cere ulterior, in afara certificatului de urbanism, ilustrarea 3D a propunerii, studiu de insorire, studiu de retele, etc.. Cerintele suplimentare sunt solicitate de autoritati.
 • Aceste informatii au caracter informativ.

Share post: