Share

Etapele aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu

Etapele aprobarii Planului Urbanistic de Detaliu

Etapele aprobazii Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)

Un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) este un proiect de urbanism, considerat o completare a Planului Urbanistic General (PUG), pe care il folosim la schimbarea parametrilor de utilizare a terenului doar la nivel de parcela (retrageri fata de limitele de proprietate, aliniamente-partial, acces auto in cadrul propietatii, racorduri la utilitati). De acesti parametri depind dimensiunea si configuratia constructiei pe care o avem in vedere. Este valabil la nivel de subteritoriu, strada, piata sau grup de terenuri.
PUD poate fi intocmit fie de un arhitect urbanist, fie de un urbanist. Indiferent ce alegere facem, este obligatoriu ca cel care intocmeste PUD sa aiba drept de semnatura si sa fie inregistrat in Registrul Urbanistilor din Romania. Parametrii care urmeaza a fi modificati sunt stabiliti de comun acord, de catre cel care intocmeste PUD si beneficiar, in functie de specificatiile impuse in certificatul de urbanism emis de primarie/consiliul judetean.

Un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) este o documentatie de urbanism, considerata o detaliere a Planului Urbanistic General (PUG). Este folosit la schimbarea unor conditii de utilizare a terenului doar la nivel de parcela (retrageri fata de limitele de proprietate, aliniamente, acces auto in cadrul propietatii, racorduri la utilitati). Aceste elemente, detaliate in regulamentul local de urbanism, conditioneaza dimensiunea si configuratia constructiei pe care o avem in vedere.

 

Documentatia PUD poate fi intocmita fie de un arhitect urbanist, fie de un urbanist. Indiferent ce alegere facem, este obligatoriu ca cel care intocmeste documentatia PUD sa aiba drept de semnatura si sa fie inregistrat in Registrul Urbanistilor din Romania. Parametrii care urmeaza a fi modificati sunt stabiliti de comun acord, de catre cel care intocmeste PUD si beneficiar, in functie de specificatiile impuse prin regulamentul local de urbanism, conform certificatului de urbanism emis de primarie/consiliul judetean.

  1. ETAPA PREGATITOARE – anuntarea intentiei de elaborare a PUD

Informarea si consultarea populatiei se face de catre autoritatile administratiei publice locale in conformitate cu regulamentul local aprobat prin urmatoarele mijloace:

1.1. Se notifica proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD privind intentia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen de primire a observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile

1.2. In 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, autoritatile administratiei publice competente vor notifica persoana (fizica sau juridica) care a initiat PUD despre eventualele obiectii sau sugestii primite

1.3. In cazul in care exista aceste obiectii se solicita si modificarea propunerilor PUD sau un raspuns motivat de refuz al acestor modificari (transmiterea acestui raspus are un termen de maxim 10 zile)

1.4. In termen de 10 zile de la raspunsul argumentat al initiatorului PUD, autoritatile administratiei publice locale vor transmite in scris raspunsul primit proprietarilor care au trimis opinii

  1. ETAPA DE DOCUMENTARE SI ELABORARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

2.1. Intocmirea studiului geotehnic al terenului si al ridicarii topografice

2.2 Elaborarea documentatiei necesare in vederea aprobarii PUD

2.3 Obtinerea avizelor cerute prin Certificatul de Urbanism

  1. ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR CE VOR FI SUPUSE PROCESULUI DE AVIZARE

3.1 Se intocmeste PUD – prima versiune, cu materiale explicative desenate si in forma scrisa;

3.2 Se sustine documentatia PUD – prima versiune in fata Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT)

3.3 In functie de opinia CTUAT se intocmeste PUD – versiunea finala cu modificarile si completarile documentatiei din prima versiune

  1. ETAPA APROBARII PUD

4.1 Se sustine documentatia PUD – versiunea finala si se obtine avizul favorabil CTUAT

4.2. In continuare, pe baza avizului favorabil CTUAT, al Arhitectului Sef si a documentatiei de consultare a populatiei, primaria va respinge sau va inainta dosarul spre aprobare catre Consiliul Local

4.3 In cazul in care se primeste aprobarea in sedinta de consiliu, se va redacta o Hotarare a Consiliului Local pentru aprobarea PUD

Informatiile cuprinse în PUD reprezinta informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie în urma solicitarilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul de valabilitate al unui Plan Urbanistic de Detaliu este de 2 ani.

Share post: