Share

Etapele aprobarii PUZ

Etapele aprobarii PUZ

Un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) este o documentatie de urbanism folosita la schimbarea indicatorilor urbanistici ai unui teren (regimul de inaltime, retrageri fata de limitele de proprietate, procentul de ocupare al terenului, coeficientul de utilizare la terenului, accesul auto, etc).

ETAPA 1 – PREGATITOARE

1.1. Depunerea documentatiei pentru eliberarea unui certificat de urbanism.

1.2. Intocmirea si depunerea studiului de oportunitate

  1. Informarea populatiei

Anuntul se publica in presa locala, la sediul primariei si pe pagina de internet a primariei

  1. Dezbaterea publica

Se sustine studiul de oportunitate in fata Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT) la sediul primariei sau consiliului judetean aferent terenului pentru investitie.

  1. Aprobarea studiului si eliberarea Avizului de oportunitate

1.3. Realizarea studiului geotehnic al terenului si ridicarea topografica (obligatoriu realizata de un topograf autorizat) si avizata ONCPI

ETAPA 2 – ELABORAREA PROPUNERILOR PUZ SI RLU AFERENT- AVIZ CONSULTATIV

2.1. Informarea populatiei despre intentia de realizare a unui PUZ

  1. Se identifica si se notifica in scris proprietarii ale caror imobile sunt direct afectate de propunerile PUZ
  2. Proiectul se afiseaza intr-un loc special amenajat – montarea unui panou rezistent la intemperii, in loc vizibil la parcela care a generat intentia elaborarii PUZ (25 de zile)
  3. In termen de maxim 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a populatiei sunt publicate (la sediul si pe pagina de internet a primariei) observatiile si sugestiile publicului, precum si raspunsul la acestea
  4. Proprietarii de imobile direct afectati de propunerile PUZ, care au trimis opinii primesc in scris un raspuns argumentat.

2.2. Se intocmeste PUZ – prima versiune, parte desenata si parte scrisa, RLU (regulament local de urbanism) aferent in forma scrisa

2.3. Obtinerea avizelor specificate in Certificatul de Urbanism

2.4. Depunerea unui dosar care cuprinde: documentatia PUZ, toate avizele din CU, avizul de oportunitate, baza topografica vizata OCPI (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara) si documentatia de consultare a populatiei.

2.5. Sustinerea documentatiei PUZ in fata Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT)

2.6.Se obtine Avizul Consultativ

ETAPA 3 – APROBAREA PROPUNERILOR PUZ SI RLU AFERENT – AVIZ FAVORABIL

3.1. Sustinerea documentatiei PUZ in fata Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT)

3.2. In functie de opinia CTUAT se intocmeste PUZ – versiunea finala cu modificarile si completarile documentatiei din prima versiune

3.3. Se sustine documentatia PUZ – versiunea finala

3.4. Se obtine Avizul favorabil CTUAT

ETAPA 4 – HOTARAREA DE CONSILIU LOCAL

4.1. In continuare, pe baza avizului CTUAT, al Arhitectului Sef si a documentatiei de consultare a populatiei, primaria va respinge sau va inainta dosarul spre aprobare catre Consiliul Local.

4.2. In cazul in care se primeste aprobarea in sedinta de consiliu, se va redacta o Hotarare a Consiliului Local pentru aprobarea PUZ

IMPORTANT – Trebuie acordata o atentie deosebita alegerii urbanistului care se va ocupa de elaborarea documentatiei Planului Urbanistic Zonal, intrucat de experienta acestuia depinde aprobarea sau respingerea modificarilor cerute

Share post: