Share

Legislatie urbanism

Legislatie urbanism

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul– actualizata decembrie 2015

Legea de amenajare a teritoriului national

Norme de aplicare a Legii 350/2001 – ORDIN 233/2016

Legea 50/ 1991 actualizata 2014 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 10/ 1995 privind calitatea in constructii actualizata 2015

Legea 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii in constructii, actualizata

Legea locuintei 114/ 1996

Legea 184/ 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (actualizata la data de 06.04.2017)

Legea 200/ 2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale

Legea 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice

Legea 265 /2006 privind protectia mediului

Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea 335/2013 privind stagiul absolventilor de invatamant superior

 

ORDIN NR.119 DIN 04.02.2014 al MINISTERULUI SANATATII pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Legea 135/ 2014 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatiilor

 

DIRECTIVE:

Ghiduri elaborare documentații de urbanism

Share post: