Share

Plan urbanistic de detaliu

Plan urbanistic de detaliu

Documentatia Planului Urbanistic de Detaliu are doua parti, cea scrisa si cea desenata.

PIESE SCRISE

 1. Foaie de capat;
 2. Lista de semnaturi;
 3. Borderou;
 4. Memoriu de urbanism;
 1. Introducere
 • Date de recunoastere a documentatiei
 • Obiectivul lucrarii
 1. Incadrarea in zona
 • Concluzii din documentatii deja elaborate
 1. Situatia existenta
 2. Reglementari
 3. Concluzii
 4. Anexe

 

PIESE DESENATE

Nota: Plansele trebuie realizate pe suport topografic vizat OCPI.

 

 1. Plan de incadrare;
 2. Situatia existenta – zonificare functionala, cai de comunicatii, echipamente tehnico-edilitare;
 3. Reglementari urbanistice- zonificare functionala, cai de comunicatii, echipamente tehnico-edilitare, restrictii tehnice;
 4. Reglementari edilitare;
 5. Obiective de utilitate publica- regim juridic al terenurilor;
 6. Posibilitati de mobilare urbanistica.

 

Pachetul pieselor desenate poate fi completat cu cartograme, scheme, grafice montaj fotografic şi au rol de susţinere a propunerilor din P.U.D.. Acestea pot ilustra concluzii ale studiilor de fundamentare ce intervin hotărâtor în propunerile de dezvoltare a zonei studiate.

Share post: