Share

Elaborare PUZ pentru stabilire zonificare funcțională în vederea construirii unor imobile construcții cu destinația locuințe colective, spații servicii, împrejmuire

Elaborare PUZ pentru stabilire zonificare funcțională în vederea construirii unor imobile construcții cu destinația locuințe colective, spații servicii, împrejmuire

Elaborare PUZ pentru stabilire zonificare funcțională în vederea construirii unor imobile construcții cu destinația locuințe colective, spații servicii, împrejmuire

  • Proiectant arhitectură: ASCO CONSTRUCTII SRL;
  • Suprafață teren= 65000 mp;
  • POT maxim = 40%;
  • CUT maxim= 2.16 mp ADC/mp teren;
  • RH maxim = 2S+P+6E.

Vezi proiectul