Share

Urbanism

Urbanism

Urbanism

Documentatiile de urbanism sunt rezultatul unui proces de planificare urbană. Acestea sunt referitoare la un teritoriu determinat si stabilesc reglementarile urbanistice pentru zona studiata.

Construire amsamblu de clădiri cu functiuni mixte-locuințe colective, comer, servicii, având regim de înălțime variabil 2S+P+3E -2S+P+9E+ER, amenajări peisagere, parcări, circulații pe lot, iluminat exterior, amplasare firme luminoase, împrejmuire, branșamente utilități, organizare de șantier

View Project

Elaborare PUZ pentru stabilire zonificare funcțională în vederea construirii unor imobile construcții cu destinația locuințe colective, spații servicii, împrejmuire

View Project

Continuare elaborare PUZ în vederea autorizării obiectivului de investiție – Construire imobil clădire cu regim de înălțime Ds+P+3E+ER, cu funcțiune mixtă (showroom, comerț, birouri, locuințe), împrejmuire teren, racorduri/branșamente, utilități

View Project

Elaborare plan urbanistic zonal și regulament local de urbanism aferent în vederea construirii unor imobile cu funcțiune de locuire și cazare turistică

View Project

Construire showroom, hala depozitare materiale de construcții, împrejmuire teren, porți de acces, platformă betonată

View Project

PUZ – Reglementare zonă și stabilire indicatori urbanistici – teren introdus în intravilanul Municipiului Ploiești – Construire locuință individuală

View Project

Consolidare și supraetajare locuință S+P, regim final S+P+1R

View Project

PUD – Construire locuință individuală P+1E

View Project

Construire hală, împrejmuire, utilități, organizare de șantier

View Project