Share

PUZ

PUZ

Ce este un PUZ?

Planul urbanistic zonal (PUZ) are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului Urbanistic General si cu documentatiile aflate in vigoare a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.

Cand este necesar un PUZ?

Elaborarea Planului urbanistic zonal este obligatorie în cazul:

a) zonelor centrale ale localitatilor;
b) zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale;
c) pentru a crea noi parcelari, operatiuni notariale si cadastrale de dezmembrare;
d) cand suprafata propusa pentru a fi reglementata este mai mare de 1500 mp;
e) altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

Ce reglementeaza un PUZ?

Planul urbanistic zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:

a) modul de utilizare a terenurilor (regim de aliniere/retragere, regim de inaltime, POT, CUT, etc);
b) organizarea retelei stradale;
c) organizarea urbanistic-arhitecturala în functie de caracteristicile structurii urbane;
d) zonificarea functionala a terenurilor;
e) dezvoltarea infrastructurii edilitare;
f) statutul juridic si circulatia terenurilor;
g) protejarea monumentelor istorice si servituti în zonele de protecție ale acestora;
h) masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice;
i) reglementari specifice detaliate (permisiuni și restrictii) incluse in Regulamentul local de
urbanism aferent PUZ-ului.

Ce presupune aprobarea unui PUZ?

In cazul intocmirii unui PUZ, este necesara aprobarea planului urbanistic local. Acest plan presupune obtinerea avizelor tehnice mentionate in certificatul de urbanism.

Pentru obtinerea aprobarii PUZ, sunt necesare urmatoarele avize:

  • Avizul de oportunitate;
  • Avize specificate in certificatul de urbanism;
  • Avizul Favorabil;
  • Hotararea Consiliului local.

Share post: