Share

REGLEMENTARI PRIVIND ZONELE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ A CONDUCTELOR DIN AMONTE SI A CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE

REGLEMENTARI PRIVIND ZONELE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ A CONDUCTELOR DIN AMONTE SI A CONDUCTELOR DE TRANSPORT GAZE NATURALE

Pentru aprobarea documentaţiilor de urbanism, sau emiterea de autorizaţii de construire în vederea edificării de constructii, in certificatele de urbanism în acest scop se va solicita aviz din partea Direcţiei regionale de distributie gaze si din partea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. in cazul zonelor afectate de infrastructura de transport a gazelor naturale.

S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, in calitate de concesionar al SNT, beneficiază de dreptul de uz si de servitute legală asupra terenurilor pe care sunt amplasate conducte, in vederea lucrărilor de reabilitare, retehnologizare, exploatare si intrefinere a conductelor pe toată durata de viaţă a acestora.

Share post: