Share

REGLEMENTARI PRIVIND ZONELE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE CAPACITĂTILOR ELECTRICE SI RETELELOR DE DISTRIBUTIE SI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

REGLEMENTARI PRIVIND ZONELE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE CAPACITĂTILOR ELECTRICE SI RETELELOR DE DISTRIBUTIE SI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Pentru aprobarea documentatiilor de urbanism, sau emiterea de autorizatii de construire in vederea edificării de constructii, in certificatele de urbanism in acest scop se va solicita avizul furnizorilor / distribuitorilor de energie electrică din zonă, in cazul terenurilor afectate de infrastructura de distribuţie şi alimentare cu energie electrică.

Conform „Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacitatilor energetice” (Ordinul A.N.R.E. nr. 4/09.03.2007 modificat şi completat cu Ordinul A.N.R.E. nr. 49/29.11.2007), Cap. V — .Delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă ale capacitătilor energetice, lăţimea zonei de protectie şi de sigurantă a liniilor electrice aeriene este de:

– 24,00 m pentru LEA 20 kV;

– 37,00 m pentru LEA 110 kV;

– 55,00 m pentru LEA 220 kV;

– 75,00 m pentru LEA 400 kV.

Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protectie este delimitată de conturul fundatiei/stălpilor şi de protecţia la sol a platformei suspendate.

Pentru posturi de transformare, cabine de sectionare ingrădite, zona de protectie este delimitată de ingrădire, zona de protecţie este delimitată de suprafata fundatiei extinsă cu cate 0,20 m pe fiecare latură.

Pentru posturi de transformare amplasate la sol, ingrădite, zona de sigurantă este extinsă in spatiu delimitat la distanta de 20,00 m de Ia limita zonei de protectie.

Share post: