Share

REGLEMENTĂRI PRIVIND ZONA DE SIGURANTĂ AFERENTE CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJĂRILOR SITUATE IN AFARA INCINTEI IMPREJMUITE A CTE/CET

REGLEMENTĂRI PRIVIND ZONA DE SIGURANTĂ AFERENTE CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI AMENAJĂRILOR SITUATE IN AFARA INCINTEI IMPREJMUITE A CTE/CET

Pentru aprobarea documentatiilor de urbanism, sau emiterea de autorizaţii de construire in vederea edificării de construcţii in zona de protectie sanitara a conductelor de aductiune apa industriala si canalizare ape tehnologice, conform Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare, in certificatele de urbanism in acest scop se va solicita Aviz din partea furnizorului/distribuitorului.

Se prevad urmatoarele zone de protectie:

 • 10,0 m — de o parte si de alta a diametrului exterior al conductelor (conductele de aductiune apa industriala);

 • 10,0 m — de o parte si de alta a diametrului exterior al conductelor (retele de canalizare apa tehnologica).

Conform “Norme tehnice pentru proiectarea şi executia conductelor de alimentare din amonte şi de transport gaze naturale” (norme tehnice aprobate prin Decizia presedintelui A.N.R.G.N. nr. 1220/2006) trebuie respectate următoarele distante minime pe orizontală dintre axele conductelor de gaze naturale si diferitele obiective:

 • depozite de gunoaie — 50,00 m:
 • depozite G.P.L., de carburanti, benzinării — 30,00 m;
 • statii si posturi de transformare a energiei electrice — 20,00 m;
 • instalatii de epurare, de injectie ape reziduale — 10,00 m;
 • construcţii uşoare, fără fundaţii, altele decăt clădirile destinate a fi ocupate de oameni (imprejurimi) — 6,00 m;
 • spaţii verzi sau plantaţii destinate ameliorării microclimatului — 6,00 m;
 • parcări auto — 6,00 m;
 • intersectii ale diverselor categorii de drumuri noi cu conductele magistrale (obligatoriu la un unghi cuprins intre 60° şi 90°), conductele trebuie să fie introduse la respectivele intersectii in tuburi de protectie, conform STAS 9312-87.

Distanta de protectie (distanta minima care delimitează zona de protecţie a capacitătii energetice, măsurată, in proiectie orizontală, de la limita sa exterioară, de o parte si de alta sau imprejurul acesteia)

 • pentru conducte amplasate subteran- suprafaţa totală in plan orizontal a canalului termic;

 • pentru conducte amplasate suprateran- suprafaţa formată de proiectia suportilor şi a conductelor pe toată lungimea acestora:

 • distanţa de siguranţa (distanţa minima care delimitează zona de sigurantă a capacitatii energetice, măsurată in proiectie orizontală sau verticală intre limita exterioară a acesteia şi punctul cel mai apropiat al unei instalaţii sau constructii: distanta de sigurantă cuprinde şi distanta de protecţie)

Conform Normei Tehnice aprobate prin decizia preşedintelui A.N.R.G.N nr. 1220/2006, Art.12. alin.(1) – pentru o centrala electrica de termoficare, partea care cuprinde constructii, instalatii si amenajari in incinta imprejmuita a centralei, zona de protectie si de siguranta sunt incluse in incinta centralei si sunt delimitate de imprejmuirea acesteia.

Share post: