Share

ZONE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE RETELELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

ZONE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE RETELELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

  1. Conform Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 Art.190 pentru protectia obiectivelor/ sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice tertilor:

– să realizeze construcţii de orice fel in zona de sigurantă a obiectivelor de gaze naturale: in cazul in care, in mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcţie, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea şi executia lucrărilor in sectorul gazelor naturale şi sub condiţia cedării in patrimoniul operatorului a bunului rezultat.

– sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel in zona de protecţie a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem

– să depoziteze materiale pe căile de acces şi in zona de protecţe a obiectivelor de gaze naturale

– să intervină in orice mod asupra conductelor, echipamentelor şi instalaţiilor de gaze naturale

  1. Amplasarea de obiective noi, construcţii noi şi lucrări de orice natura in zona de protecţie a retelelor de gaze naturale existente, se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE­2008, prevderilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi Ordinului 47/2003 emis de Ministerul Economiei şi Comertului.

  2. Viitoarele construcţii şi/sau instalatiile subterane se vor proiecta/ monta/ amplsa la cel puţin distanta minimă admisă (distanţa de securitate). Distntele de securitate, exprimate in metri, se măsoară in proiecţie orizontală intre limitele exterioare ale conductelor şi constructiile sau instalaţiile subterane proiectate şi sunt prezentate in tabelul 1 şi 2 din NTPEE-2008;

Tabelul 1- DISTANŢE DE SECURITATE ÎNTRE CONDUCTELE (REŢELELE DE DISTRIBUŢIE /INSTALAŢIILE DE UTILIZARE) SUBTERANE DE GAZE NATURALE ŞI DIFERITE CONSTRUCŢII SAU INSTALAŢII

darie de apă;

Notă: Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane.

*) De la piciorul taluzului

**) Din axul liniei de cale ferată

Tabelul 2 – DISTANTE DE SECURITATE INTRE STATII DE REGLARE SAU REGLAREMASURARE SI DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII

  1. Conform Norme Tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Preţedintelui ANRE nr. 118/ 2013 publicate in MO, Partea I, nr. 171 bis/10.03.2014 se vor respecta următoarele distanţe minime pe orizontală, intre conductele de transport gaze naturale si următoarele obiective:

– 20m – locuinţe individuale/ colective, construcţii industriale, sociale si administrative, obiective destinate a fi ocupate de oameni sau in care isi vor desfăsura activitatea personal uman, cu regimul maxim de inaltime de pănă la trei etaje inclusiv;

– 20m – clădire sau spatiu exterior cu o suprafaţă bine definită (teren de joacă, teatru de vară, sau alt loc public etc.) care este ocupat de 20 sau mai multe persoane, cel puţin 5 zile pe săptămână, timp de 10 săptamăni, in orice perioadă de 12 luni (zilele si saptamănile nu trebuie să fie consecutive);

– 200m – clădiri cu patru sau mai multe etaje;

– 6m – construcţii usoare, fără fundatii, altele decat clădirile destinate a fi ocupate de oameni;

– 6m – parcări auto, platforme betoane;

– 20m – post de transformare a energiei electrice;

– 50m – depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere;

– 30 m- depozite GPL, carburanti, benzinarii;

– 20m – statii de epurare, gospodarie de apă;

Distantele se consideră fată de cel mai apropiat punct al obiectivelor.

Share post: