Share

ZONE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE DRUMURILOR

ZONE DE PROTECTIE SI SIGURANTĂ AFERENTE DRUMURILOR

Zona drumului reprezintă distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție14.

Execuția de lucrări în zona de siguranță și protecție a cailor de comunicație rutieră se poate face numai cu acordul administratorului căii de comunicație.

Zonele de siguranță sunt suprafețe de teren situate de o parte şi de cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau altor scopuri legate de întreținerea şi exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte şi suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe şi intersecții, precum şi suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului şi altele asemenea.

Zonele de protecție sunt suprafețele de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranță, necesare protecției şi dezvoltării viitoare a drumului.

Conform Legeii nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

a) Zonele de siguranță ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:

 1,50 m de la marginea exterioară a șanțurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;

 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;

 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea până la 5,00 m inclusiv;

 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălțimea mai mare de 5,00 m.

b) Zonele de siguranță ale podului, care includ și suprafețe de teren aflate sub pod, sunt:

 10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

 la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranță ale drumurilor cu versanți (defilee) cu înălțimea mai mare de 30 m se consideră la partea superioară a taluzului versantului.

d) Zonele de protecție sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranță și marginile zonei drumului, conform tabelului următor:

Categoria drumului

Autostrăzi

Drumuri naționale

Drumuri județene

Drumuri comunale

Distanța de la marginea exterioară a zonei de siguranță până la marginea zonei drumului (m)

50

22

20

18

e) Zona drumului reprezintă distanța de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecție.

Share post: